K K Sharma, Advisor to UT Advisor Manoj Sinha, resigns

35